Vårdugnad 2017 på Remyra onsdag 7.juni

Det kalles inn til dugnad på Remyra onsdag 7.juni kl 1900. Arbeidsoppgavene vil bli reparasjon av fotballnett, rydding rundt kiosk og tribune ( fjerne rester av granulat) og annet forefallende arbeid. Utstyr vi trenger vil bli leid inn . Ta med river og koster. Vi trenger også en sag. Ta med kaffe og noe å bite . Se også innlegg på vår Facebook-side og gi gjerne tilbakemelding der om at du stiller.