Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i Remyra IL holdes 27. februar kl 1800 i klubblokalene på grendehuset. Medlemmer kan komme med forslag til årsmøtet, og forslag må være levert hovedstyret innen 11. februar for å komme i betraktning på dette årsmøtet. Fullstendig saksliste kunngjøres her og på facebookgruppa vår den 12. februar. Ellers vil alle de vanlige årsmøtesaker som årsrapport, regnskap, budsjett og valg til ledige verv bli kjørt.

Denne gangen trenger hovedstyret en kasserer og et styremedlem med medlemsregisteret som hovedoppgave. Får vi en person fra håndballen og en fra fotballen til disse to vervene, bevarer vi også balansen mellom ballgruppene, og den ene av de to bør være en kvinne. Sekretær Monica, nestleder Tore og leder Rune fortsetter i minst ett år til.

Fotballstyret prioriterer i finne en eller to personer som skal jobbe med å videreutvikle tilbudet til årskullene 11-14 år, med mål om å få flere fotballspillere til å fortsette gjennom 16- og 19-årslagene til Remyra IL. Flere andre verv er også ledige.

Håndballstyret melder om at de har tilfredsstillende bemanning i alle de viktige vervene.

Remyra IL trenger også medlemmer i lotteri-, arrangements- og valgkomiteen, samt minst en ny revisor. Alle disse er også på valg nå.

I tillegg trenger sponsorkomiteen og banekomiteen flere ivrige deltagere!

Remyra IL er heldig som har en stor gruppe frivillige som bidrar dag og natt som ivrige supportere, dyktige materialforvaltere, trofaste transportører, flinke dugnadsarbeidere og noen ganger trøstende skuldre for våre fantastiske håndball- og fotballspillere! Er du blant disse uhyre viktige støttespillerne, og ser at du også kan bidra i et av de ledige vervene, ta kontakt med valgkomiteen v/Asbjørn Smørvik på telefon 909 78 323.

Tips om ressurspersoner som muligens kan være villige kan også sendes Asbjørn. Spørsmål om de forskjellige vervene besvares mer enn gjerne av leder Rune på telefon 906 07 164.