Årsmøte

Innkalling til Årsmøte med sakliste

STYRET MINNER OM ÅRSMØTE 2016!!

Årsberetning ligger HER

Torsdag 10. mars kl 1900 i andre etasje på grendehuset.

SAKSLISTE:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av to representanter til å underskrive referatet
4) Årsberetning Remyra IL
5) Regnskap for 2015
6) Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2016
7) Budsjett 2016
8) Valg
9) Det er meldt inn 1 sak til årsmøtet: Tilpasning av vedtektene i Lov om Remyra IL til NIFs nye lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
En gjennomgang av endringene ligger HER.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

For styret i Remyra IL

Rune Larsen
Leder Remyra IL