Årsmøte

Saksliste til årmøte 2020 i Remyra IL

Til medlemmer i Remyra IL

 

Saksliste til digitalt årsmøte 2020 i Remyra IL

Årsmøtet holdes onsdag 29. april kl 1900 via Teams.

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle årsberetning
  6. Behandle regnskap 2019 og budsjett 2020
  7. Innkomne saker 
  8. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
  9. Innstilling fra valgkomite om valg

Møt opp og bidra til at Remyra blir best mulig!