Årsmøte

Saksliste årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REMYRA IL

Torsdag 27. februar kl 1800 i andre etasje på grendehuset.

Innkallingen er også kunngjort i Stjørdalens Blad 27 januar i år.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å underskrive referatet
  4. Årsberetning Remyra IL
  5. Regnskap for 2013
  6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2014
  7. Budsjett 2014
  8. Valg
  9. Innkommet sak om å gi styret fullmakt til og reforhandle betingelsene på lånet på kunstgressbanen etter at alle spillemidlene er utbetalt
  10. Innkommet sak om å gi fullmakt til styret for å gjennomføre en eventuell tidlig avslutning av leasingavtalen på brøytetraktoren dersom det er gunstig for Remyra IL

Det vil bli servert kaffe

Vel møtt!

Styret i Remyra IL