Håndball

Remyra forbereder håndballskole i høstferien !

Styret i Remyra IL vedtok på sist styremøte at Remyra IL skal holde håndballskole etter sak fremmet fra håndballutvalget. Nå starter jobben med å få den på plass!

Håndballutvalget ønsker at Remyra IL skal etablere «eierskapet» til håndballskolen i dalføret under høst og vinterferien, og at vi bruker denne til å bygge kultur og samarbeid i egen klubb. Utvalget vil presentere saken på Trenerforum 6 mai – og det garanteres at ingen får en rolle hvis de ikke vil ha den. Vi håper likevel at noen blir inspirert og ser sitt snitt til å være med på teamet for å bringe prosjektet videre.

Kjapt om konseptet: Tre dagers håndballskole mellom kl. 9-15 for ca 60 barn. Rema1000 sponser baller, drakter og frukt – Remyra IL står for hall, instruktører og lunsj til deltakerne. Foreløpig dugnadsberegning er at hvert årskull i håndballgruppa må stille én trener til det sportslige og én forelder til det utenomsportslige. Vi søker å leie hjelpeinstruktører og gamle Remyrahelter fra SHK. Hallen er allerede booket og søknaden er sendt !

Gjennomføringen
Hans Christian Jannisson (Gutter 2015) kommer til å være leder for prosjektet, samt ha ansvaret for den sportslige delen av arrangementet. Her ligger koordinering av trenere og hjelpetrenere, øktplanlegging og administrative oppgaver. Han vil også være med på gulvet å gjennomføre økter med resten.

Det er ønskelig at én person går inn i team med sportslig leder og har ansvaret for det utenomsportslige. Det gjelder da i all hovedsak å være kontaktperson for foreldrene som kommer for å hjelpe til, bestille mat og sørge for gjennomføring av lunsjen. Bestilling av mat er allerede grovt beregnet og løses på samme måte som når man har bestilt varer til Dalførecup.

Inspirerte frivillige
Hvis du har lyst å bidra ut over kravet til dugnadsgjeng og være med sammen med Hans Christian i et «arrangementsstyre», har gode ideer, har sponsorideer som kan løses innenfor konseptets rammer, har kapabilitiet og entusiasme? Si fra da! Bli med på laget og få Remyra håndball opp i dagen igjen. Mesteparten av jobben er allerede gjort ut over å faktisk være tilstede. Vi er rimelig sikre på at vi kommer til å høste godt av dette prosjektet hva gjelder samhold, kultur og kompetanseutvikling. Hvis du vet at du kan være med en hel dag, to eller tre dager og vil være med å støtte opp så ta kontakt.

Som alt annet i barneidretten; uten frivillighet og engasjement blir det ikke noe av noe. Det holder ikke med bare én.