Årsmøte

Sakliste årsmøte 20.juni 2018

Vi minner om årsmøte som avholdes kl 2030 i 2.etasje på Remyra grendehus.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017
6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
7. Budsjett 2018
8. Valg