Årsmøte

 • Årsmøte

  Sakliste årsmøte 20.juni 2018

  Vi minner om årsmøte som avholdes kl 2030 i 2.etasje på Remyra grendehus. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 2017 5. Regnskap 2017…

 • Årsmøte

  Sakliste årsmøte 23.mars 2017

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 2016 5. Regnskap 2016 6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift 7. Budsjett 2017 8. Valg

 • Årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte

  Remyra IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av ny leder Remyra IL, ny leder for håndballavdelingen og ny dugnadskoordinator mandag 9. mai kl 1800-1900. Møtet holdes i andre etasje grendehuset SAKSLISTE: 1)Godkjenning av innkalling og saksliste…

 • Årsmøte

  Innkalling til Årsmøte med sakliste

  STYRET MINNER OM ÅRSMØTE 2016!! Årsberetning ligger HER Torsdag 10. mars kl 1900 i andre etasje på grendehuset. SAKSLISTE: 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av møteleder og referent 3) Valg av to representanter til å underskrive referatet…

 • Årsmøte

  Årsmøte

  ÅRSMØTE for Remyra IL avholdes i klubblokalene på Remyra Grende- og Klubbhus torsdag 10. mars kl 1900. Vanlige årsmøtesaker og forslag blir behandlet. Enkel servering. Eventuelle forslag må leveres hovedstyret v/ runelarsen@getmail.no senest torsdag 25. februar. Hovedstyret Remyra

 • Årsmøte

  Saksliste årsmøtet

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REMYRA IL Torsdag 27. februar kl 1800 i andre etasje på grendehuset. Innkallingen er også kunngjort i Stjørdalens Blad 27 januar i år. SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av…

 • Årsmøte

  Årsmøte

  Årsmøte i Remyra IL holdes 27. februar kl 1800 i klubblokalene på grendehuset. Medlemmer kan komme med forslag til årsmøtet, og forslag må være levert hovedstyret innen 11. februar for å komme i betraktning på dette årsmøtet. Fullstendig saksliste kunngjøres her…